op de snelweg, door het autoraam:
twee palmen wapperenals vlaggenin de Spaanse woestijn

op de snelweg, door het autoraam:

twee palmen wapperen
als vlaggen
in de Spaanse woestijn

(Bron: )